Do I need to speak/understand English?

It doesn’t require you to be fluent in English but at least some basic understanding is essential to ensure a positive experience.

NL: Je hoeft geen vloeiend Engels te spreken maar een basis begrip van de taal is essentieel om een optimale ervaring te garanderen.